Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
PO-PÁ 8.00–12.00,13.00–16.00
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

obchodní společnosti D-PULS – svařovací technika s.r.o.

se sídlem Zahořany 33, 344 01 Zahořany

IČ: 46883053, DIČ: CZ46883053,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C,

vložka 2617

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://dobchod.cz/

Email: dpuls@dpuls.cz

Kontaktní osoba: Hana Hrbáčková
Kontaktní telefon: + 420 602 151 110

Výdejní místo po dohodě:        D-PULS – svařovací technika s.r.o., Zahořany 33,  344 01 Zahořany

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti D-PULS – svařovací technika s.r.o., se sídlem Zahořany 106, 345 47 Zahořany, identifikační číslo: 46883053, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 2617 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://dobchod.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://dobchod.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a místo dodání objednaného zboží

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na uvedené tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce, jedná se o potvrzení přijetí objednávky (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8 Kupující vyplněním objednávkového formuláře ve webovém rozhraní prodávajícího souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech,není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

 

 1. Cena zboží a Platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platbou kartou - v provozovně prodávajícího na adrese D-PULS – svařovací technika s.r.o., Zahořany 33, 344 01 Domažlice, Provozní doba –  ,PO, ÚT,ČT,PÁ- 7.00-12.00 13.00-16.00, ST- 7.00-12.00 13.00-17.00
 • v hotovosti na dobírku - v místě určeném kupujícím v objednávce (Platba dobírkou 48,40,-Kč  (40-Kč bez DPH)
 • platbou převodem  - na základě potvrzení objednávky. Zboží bude vyexpedováno až po připsání platby na účet D-PULS – svařovací technika s.r.o., číslo účtu Komerční banka 10905321/0100

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Náklady spojené s dodáním a balením zboží nejsou zahrnuty v ceně zboží, jsou uvedeny samostatně. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu

4.5 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej spolu se zbožím. Při osobním odběru zboží na prodejně vystaví prodávající kupujícímu příjmový daňový doklad nebo daňový doklad – fakturu s příslušným příjmovým pokladním dokladem o úhradě této faktury. Při platbě převodem bude kupujícímu zaslána zálohová faktura na jeho mail a po uhrazení faktury zasláno vyúčtování zálohové faktury.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání (náhradní díly).

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a to na adresu provozovny prodávajícího D-PULS- svařovací technika s.r.o., Zahořany 33, 344 01 Domažlice či na adresu elektronické pošty prodávajícího dpuls@dpuls.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový dopis – Odstoupení od kupní smlouvy, který je součástí obchodních podmínek.

5.3 Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či částečně spotřebováno.

5.4 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Možnosti dopravy:

 1. Objednané zboží zasíláme přepravní službou PPL. U zboží přesahující hmotnost 50 kg je možný pouze osobní odběr na prodejně.
 2. Osobní odběr, který je možný prodejně v Zahořanech 33

6.5 Ceník dopravy PPL:

 • od 2.500,-Kč do 25Kg - poštovné zdarma
 • 0 Kg do 25Kg - 114,95Kč (95,-Kč bez DPH)
 • od 25 Kg do 30Kg - 151,25,-Kč (125-Kč bez DPH)
 • od 30Kg do 35Kg - 169,40Kč(140,-Kč bez DPH)
 • od 35Kg do 40Kg - 187,55Kč (155,-Kč bez DPH)
 • od 40Kg do 50Kg - 248,05,-Kč (205,-Kč bez DPH)

6.6 Platba dobírkou - poplatek za platbu dobírkou PPL 48,40,-Kč  (40-Kč bez DPH)

 

 1. Odpovědnost za vady, Záruka

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

7.2 Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v době 7.2

7.3 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.5 Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Poté mu bude zaslaná nová věc.

7.6Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.7 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.8 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.

7.9 Záruční doba - prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

 

 9. Doručování

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

   10. Záverečná ustanovení

10.1 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.2 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování D-PULS – svařovací technika s.r.o., Zahořany 33, 344 01 Zahořany, adresa elektronické pošty dpuls@dpuls.cz, telefon +420 602 151 110.

 

V Domažlicích dne 6.8.2020                                                                                                                            

Vzorový dopis - Odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet v zákonné 14denní lhůtěKupující:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mail:

Telefon:

 

 

Prodávající

D-PULS – svařovací technika s.r.o.
Zahořany 33, 344 01 Zahořany

IČ: 46883053 DIČ: CZ46883053

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet

Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách http://dobchod.cz/objednal(a) ………………………………………..………  za kupní cenu ve výši ……………….. Kč, včetně DPH. Toto zboží jsem od Vás obdržel(a) dne ........………… , číslo daňového dokladu …………..

Na základě občanského zákoníku, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem / Zakoupené zboží vracím samostatnou zásilkou (nehodící se škrtněte)

na Vámi uvedenou adresu D-PULS – svařovací technika s.r.o., Zahořany 33, 344 01 Zahořany

Uhrazenou částku prosím poukažte do 14 dnů od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet číslo ……..………/……… či na moji adresu ……………………………..

…………………………………………………………………………………………………... 

 S pozdravem


…………………………………….
vlastnoruční podpis

 

Příloha: Kopie daňového dokladu č…………………

 

 

 

V ...................,dne ............................

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

obchodní společnosti D-PULS – svařovací technika s.r.o.

se sídlem Zahořany 33, 344 01 Zahořany

IČ: 46883053, DIČ: CZ46883053,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C,

vložka 2617

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://dobchod.cz/

Email: dpuls@dpuls.cz

Kontaktní osoba: Hana Hrbáčková
Kontaktní telefon: + 420 602 151 110

Výdejní místo po dohodě:        D-PULS – svařovací technika s.r.o., Zahořany 33,  344 01 Zahořany

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti D-PULS – svařovací technika s.r.o., se sídlem Zahořany 106, 345 47 Zahořany, identifikační číslo: 46883053, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 2617 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://dobchod.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://dobchod.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a místo dodání objednaného zboží

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na uvedené tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce, jedná se o potvrzení přijetí objednávky (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8 Kupující vyplněním objednávkového formuláře ve webovém rozhraní prodávajícího souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech,není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

 

 1. Cena zboží a Platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platbou kartou - v provozovně prodávajícího na adrese D-PULS – svařovací technika s.r.o., Zahořany 33, 344 01 Domažlice, Provozní doba – PO,ÚT,ČT,PÁ- 8.00-12.00 13.00-16.00, ST- 8.00-12.00 13.00-17.00,
 • v hotovosti na dobírku - v místě určeném kupujícím v objednávce (Platba dobírkou 48,40,-Kč  (40-Kč bez DPH)
 • platbou převodem  - na základě potvrzení objednávky. Zboží bude vyexpedováno až po připsání platby na účet D-PULS – svařovací technika s.r.o., číslo účtu Komerční banka 10905321/0100

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Náklady spojené s dodáním a balením zboží nejsou zahrnuty v ceně zboží, jsou uvedeny samostatně. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu

4.5 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej spolu se zbožím. Při osobním odběru zboží na prodejně vystaví prodávající kupujícímu příjmový daňový doklad nebo daňový doklad – fakturu s příslušným příjmovým pokladním dokladem o úhradě této faktury. Při platbě převodem bude kupujícímu zaslána zálohová faktura na jeho mail a po uhrazení faktury zasláno vyúčtování zálohové faktury.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání (náhradní díly).

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a to na adresu provozovny prodávajícího D-PULS- svařovací technika s.r.o., Zahořany 33, 344 01 Domažlice či na adresu elektronické pošty prodávajícího dpuls@dpuls.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový dopis – Odstoupení od kupní smlouvy, který je součástí obchodních podmínek.

5.3 Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či částečně spotřebováno.

5.4 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Možnosti dopravy:

 1. Objednané zboží zasíláme přepravní službou PPL. U zboží přesahující hmotnost 50 kg je možný pouze osobní odběr na prodejně.
 2. Osobní odběr, který je možný prodejně v Zahořanech 33

6.5 Ceník dopravy PPL:

 • od 2.500,-Kč do 25Kg - poštovné zdarma
 • 0 Kg do 25Kg - 114,95Kč (95,-Kč bez DPH)
 • od 25 Kg do 30Kg - 151,25,-Kč (125-Kč bez DPH)
 • od 30Kg do 35Kg - 169,40Kč(140,-Kč bez DPH)
 • od 35Kg do 40Kg - 187,55Kč (155,-Kč bez DPH)
 • od 40Kg do 50Kg - 248,05,-Kč (205,-Kč bez DPH

6.6 Platba dobírkou - poplatek za platbu dobírkou PPL 48,40,-Kč  (40-Kč bez DPH)

 

 1. Odpovědnost za vady, Záruka

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

7.2 Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v době 7.2

7.3 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.5 Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Poté mu bude zaslaná nová věc.

7.6Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.7 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.8 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.

7.9 Záruční doba - prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

 

 9. Doručování

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

   10. Záverečná ustanovení

10.1 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.2 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování D-PULS – svařovací technika s.r.o., Zahořany 33, 344 01 Zahořany, adresa elektronické pošty dpuls@dpuls.cz, telefon +420 602 151 110.

 

V Domažlicích dne 6.8.2020                                                                                                                            

Vzorový dopis - Odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet v zákonné 14denní lhůtěKupující:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mail:

Telefon:

 

 

Prodávající

D-PULS – svařovací technika s.r.o.
Zahořany 33, 344 01 Zahořany

IČ: 46883053 DIČ: CZ46883053

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet

Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách http://dobchod.cz/objednal(a) ………………………………………..………  za kupní cenu ve výši ……………….. Kč, včetně DPH. Toto zboží jsem od Vás obdržel(a) dne ........………… , číslo daňového dokladu …………..

Na základě občanského zákoníku, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem / Zakoupené zboží vracím samostatnou zásilkou (nehodící se škrtněte)

na Vámi uvedenou adresu D-PULS – svařovací technika s.r.o., Zahořany 33, 344 01 Zahořany

Uhrazenou částku prosím poukažte do 14 dnů od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet číslo ……..………/……… či na moji adresu ……………………………..

…………………………………………………………………………………………………... 

 S pozdravem


…………………………………….
vlastnoruční podpis

 

Příloha: Kopie daňového dokladu č…………………

 

 

 

V ...................,dne ............................

 

Výhody pro firmy a živnostníky
Kde nás najdete

Prodejna

D-PULS - svařovací technika s.r.o.

Zahořany 33

34401 Zahořany

Kontakty
Zákaznická podpora D-PULS - svařovací technika
PO-PÁ 8.00–12.00,13.00–16.00
Všechna práva vyhrazena D-PULS - svařovací technika s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz